επισκευες λαπτοπ θεσσαλονικη.png

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Τα προβλήματα εκκίνησης του υπολογιστή χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία είναι όταν ο υπολογιστής δεν ανοίγει καθόλου

Η δεύτερη κατηγορία είναι όταν ο υπολογιστής ανοίγει αλλά τα windows κολλάνε ή δεν φορτώνουν κανονικά.

Η τρίτη κατηγορία είναι όταν ο υπολογιστής ανοίγει αλλά δεν ανοίγει η οθόνη 

Επιλύουμε όλα τα προβλήματα εκκίνησης, όπως:

 • Δεν ανοίγει ο υπολογιστής

 • Ο υπολογιστής ανοίγει αλλά δεν έχει οθόνη

 • Ο υπολογιστής ανοίγει αλλά δεν διαβάζει τον σκληρό δίσκο

 • Ο υπολογιστής ανοίγει αλλά δεν φορτώνουν τα windows

 • Ο υπολογιστής ανοίγει αλλά κλείνει σχεδόν αμέσως

 • Ο υπολογιστής ανοίγει και εμφανίζει error (μπλε οθόνη)

 • Ο υπολογιστής ανοίγει και παγώνει η οθόνη των windows

 • Ο υπολογιστής κάνει συνεχώς επανεκκινήσεις

Επισκευές laptop Θεσσαλονίκη
 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram