Δίκτυα &

Internet

Στο δίκτυο υπολογιστών κάθε υπολογιστής μπορεί να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή ή συσκευή υπάρχει στο δίκτυο. Βέβαια, στην επικοινωνία αυτή υπάρχουν περιορισμοί που καθορίζονται από τον κεντρικό χρήστη. Εμείς σας παρέχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στο κομμάτι της δικτύωσης.

 • Ενδοδίκτυα - εφαρμογές γραφείου (intranet)

 • Σύνδεση με τον ανεξάντλητο κόσμο του διαδικτύου (internet)

 • Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ενσύρματα - ασύρματα

 • Ασφάλεια από επίδοξους χρήστες που θέλουν να κλέψουν - παραποιήσουν το δίκτυο

 • Σύνδεση περιφερειακών συσκευών στον υπολογιστής σας

 • Τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου

 • Ρύθμιση για βέλτιστη ταχύτητα και υποστήριξη χρηστών

Επισκευές laptop Θεσσαλονίκη
 • Facebook
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram